Mange valg å ta underveis – oppussing av bad

Link til originalpost

Vi er nå godt igang med oppussingen av badene. Begge badene har vi revet inn til stenderverket og badet oppe er i full sving med både nye vegger, elektrisitet og rør.

I noen dager var det åpent mellom badene og da var det litt rart å gå på do. Da kunne vi sitte på do og se opp til etasjen over. 

Hadet bra gamle dusj!