Man vet aldri når det dukker opp… – You never know when it appears