Mai-blomster

Link til originalpost


I vår grusgang vokser det villfioler i mange farger. De trives der i den karrige jorda, – kanskje fordi grusen akkumulerer varme fra dagen.


Hvert år dukker det opp nye og for meg ukjente blomster som denne. Været varierer fra år til år og noen blomster liker bedre det været det blir enn andre og profiterer åpenbart på dette ved at de blir mer tallrike enn