Lykkejeger?

Turen plinget inn på taxameteret:
Avhente på Flyktningmottaket OCC, levere Legevakta i Tønsberg.
Turen var på kreditt. En tur som skulle bli en helt spesiell
opplevelse, en nærkontakt med en virkelighet som en ellers bare
leser om eller ser på TV.

En mann i hvit skjorte merket Røde Kors kommer gående
mot drosja. Han geleider et par med en liten gutt i farens hand.
Mamma og ungen setter seg bak. Jeg registrerer at de er kledd i
vestlige Les mer