Lilla småtinglykke..

Link til originalpost

Så er vi altså kommet hit på reisen gjennom årstidene.

Du husker sikkert 
Salomos ordspråk som forteller oss om at
alt som skjer under himmelen har sin faste tid?

Det er en tid for å føde, en tid for å dø, 
en tid for å plante, en tid for å rykke opp, en tid for å rive og
en tid til å bygge opp.

Dette er den spesielle dagen her hos meg,
når