Leseutfordringer og lesemål i 2018

Link til originalpost

Jeg kan ikke unngå å tenke over hva jeg har lest i slutten av hvert år, og som regel ender jeg opp med å ikke ha nådd mine lesemål. Ikke fordi jeg ikke leser nok, skulle jeg mene, men fordi jeg sliter med å være strukturert i lesingen. Jeg er en håpløst impulsiv leser, som starter på felleslesinger i januar og detter av før sommeren.