Læring og voksenopplæring

Link til originalpost

Laget med Snappa

Læring og voksenopplæring  er et tema som  har opptatt meg i mange år. Det opptok meg lenge før jeg ble en aktiv del av organisasjonsnorge på nasjonalt nivå, og gjennom dem fikk møte studieforbundene og voksenopplæringfeltet. 

Opplæring og voksenopplæring – en nødvendig plattform for empowerment

Voksenopplæring vil alltid være viktig. Behovet for kunnskap og hva som er relevant kunnskap, er i en stadig endring. Nettopp