Lærer barna å mobbe

Det er mange meninger om hva som er mobbing og ikke. De betyr ikke så mye. Det som betyr noe er hva den som blir krenket opplever at er mobbing.

Ifølge elevundersøkelsen 2013 oppgir 20 % å ha opplevd krenkelser som spark/dytting, bli holdt utenfor, spredt løgner om minst to-tre ganger i måneden. 20 % oppgir at skolen ikke gjorde noe som hjalp dem hvis de ble holdt utenfor. Les mer