Kort om: Den grenseløse av Jussi Adler-Olsen

Den grenseløse

Jussi Adler-Olsen har gjort stor suksess med sine bøker om Avdeling Q hvor Carl Mørck, Assad og Rose jobber. Den grenseløse er den sjette boken og vi er begynt å bli godt kjent med karakterene. I denne boken føler jeg også at vi kommer nærmere inn på Assad som har vært den mest utilgjengelige karakteren.

Avdeling Q tar seg av gamle saker og denne gangen vet de egentlig ikke om det er en sak Les mer