Konkurranse er bra, men …

Konkurranse som drivkraft i produksjonen av varer tjenester er viktig.
Konkurranse stimulerer fantasi og innovasjon, den gjør det
spennende og meningsfullt å skape. Den ønsker gründeren
velkommen.

Men
i vår tid er det lov å stille seg skeptisk til konkurransens
formål.


produksjonen av varer og tjenester fortsatt være bundet til kravet
om å akkumulere kapital med tilhørende profittjag? Hvilket igjen
krever et stadig høyere forbruk?

Paradoksalt
er produksjonen av den livsviktige varen mat ikke lønnsom her i
landet, og må derfor jukses Les mer