Kommunevalget 2015 – En påminnelse om medias dyptgripende sensur av borgermeninger som tok plass i 2011.