Kjønnsstemplet

Link til originalpost

Hun har allerede sagt nei. Flere ganger. Til ingen nytte. Snart skal han rive opp både rive opp klærne og sjelen hennes for sin egen egoistiske tilfredsstillelses skyld. Snart skal han legge et ungt liv i ruiner som offer for sitt ego.

Situasjonen er tenkt, men den skjer. Ofte. Og jeg blir like sint hver gang jeg leser eller hører om det. Like forbannet, eitrende rasende. Noen ganger må jeg