Jeg og sjølkritikken

Link til originalpost


Alle som skaper noe visuelt — alt fra et maleri til ei leirkrukke eller koreografien i en ballett — opplever ganske ofte at det dukker opp bilder for ens “indre blikk”. Plutselig ligger de liksom der på netthinna og fanger oppmerksomheten. 

Som regel er det vanskelig å si hva som utløser slike “syner” eller indre bilder. Og husker man det, glemmer man det gjerne like fort.