Jeg har tenkt den tanken flere ganger gjennom barndommen! Har du?