Ja til mer ydmykhet og faglig substans i ME-debatten