iPad som verktøy

I høst fikk alle elevene iPad som læringsverktøy. Det er en litt annen verden enn en PC. Det kan jeg skrive under på, gitt! Her er det apper i bøtter og spann og det tar litt tid å sette seg inn i alt. Det er klart at ei kursrekke med noen uker i mellom er kjekt slik at en får TID til å teste…

“Virvaret” begynner her… Jeg har for det meste kun testet Les mer