Invitasjon til en dans med blomster, villkvister og mosedotter.