Inspirert av Finn Schøll..

#affirmations:

I dag så jeg et bildeder Finn Schøll hadde laget nydelige kranser av høstens hortiensia – og jeg ble så inspirert!

Såaltså –
utå klippe hortiensia-blomstermed høstens aller vakrestefargespill!

Blomstenehar begynt å tørke..

jeg
klipper litt forskjellige
blomster for å få fargenyanser i
kransen.

Blomstenefestes enkelt til kransenmed en blomsterstreng som jeg tvinner godtfast.

Snart ferdig!

Herser du resultatet -håper du også bleinspirert!

Det
er Les mer