Idasblåvinge

Av og til hender det morsomme, at sommerfugler setter seg på hånden til en. Denne idasblåvingen kom dessuten flere ganger, den gjorde noen svinger bort og undersøkte andre saker før den kom tilbake. Dette skjedde i nærheten av en myr, og jeg hadde nettopp plukket en del multe. Det er mulig dette er årsaken; at den fant noen rester av disse på fingrene mine. På dette bildet får man et godt inntrykk av Les mer