Hvorfor Kan du Ikke Unnvære en Digitalvekt på Kjøkkenet ?

Link til originalpost

Teknisk sett er en digitalvekt et måleinstrument som brukes til å bestemme massen av et legeme ved veiing, og som måler hvordan en gitt masse blir påvirket av jordens konstante gravitasjon. Digitalvekter er hovedsaklig i bruk på kjøkkenet, men de benyttes også andre steder. Praktisk sett (og sagt på et forståelig språk) så er en […]