Hvorfor jeg gikk fra å ha ingen kredittkort til å bli en real kredittkortninja med hele 4 kort