Hvorfor jeg er så opptatt av egen helse (Hint: det er ikke hva du tror)