Hvordan få automatisk oppdaterte aksjekurser i Excel-arkene dine [Guide]

Link til originalpost

Du bruker kanskje excel for å holde oversikt over dine aksjehandler og beholdning eller til fundamental analyse av aksjer. Oppdaterer du aksjekursene manuelt? Her er en guide til hvordan du kan få automatisk oppdaterte aksjekurser i excel

Jeg har alltid brukt excel for å holde oversikt over mine aksjehandler, beholdning, analyse m.m. Før oppdaterte jeg aksjekursene manuelt i dette excelarket, men med framgangsmåten som vist