Hvilke verdier i hvilken kultur?

Link til originalpost

 Fremskrittspartiet med Sylvi Listhaug og hennes disipler henviser stadig til «norske verdier» og «norsk kultur». Og som personlig kristen mener ho de kristne verdier, men uten å presisere hva disse verdier står for sammenlignet med andre.  Det kan neppe være «Du skal elske din neste som deg sjøl» for da hadde ho vel tatt vare på