Hvem øker spenningsnivået, egentlig?

Vi
som vokste opp under den kalde krigen mellom USA og Sovjetunionen
måtte lære oss å bli kritiske til medienes propaganda, på begge
sider. Vestlige medier framstilte Sovjet som grått, trist og
ufritt. Bildene fra Moskva viste alltid mennesker i matkø stående
i tåke og regn.

Formelt
ble den kalde krigen avsluttet i 1991, men propaganda og
desinformasjon er fortsatt våpen som særlig de militære vet å
anvende til det ytterste.

I
1949 ble North Atlantic Treaty Organization dannet. NATO besto da av
12 Les mer