Hva slags framtid foretrekker du?

Link til originalpost

Jeg spør deg som et alminnelig opplyst menneske.  Da vet du at klimaendringer sammen med avskoging bryter ned jordas økosystemer.  Det igjen fører til et hurtig tap av arter på jorda vår. Rødlista for Norge i 2015 viser at 4438 arter er truet av utryddelse, 21 prosent.   IUCN, International Union