Hva kan du gjøre hvis barnet ikke tåler eller liker ull?