Hva er du?

Et spørsmål som kan provosere. Jeg har brukt det på
meg sjøl så jeg vet det ikke er så lett å gi et fullgodt svar.
Da er det lettere å svare på hvem du er. Vi er jo utstyrt med navn
og adresse, med person- og telefonnummer, med bankkonti og pinkoder.

Det er din identitet.

Men jeg tenker mer på hva du er som et spesifikt
menneske, det som virkelig skiller deg fra dyra. For vi har Les mer