Hva er det som skjer med naturen?

Link til originalpost


Jeg leste i dag på nrk.no at massedød hos sjøfugler ser ut til å kunne knyttes nå til mangel på et spesielt vitamin.
https://www.nrk.no/nordland/mystisk-mangel-pa-viktig-vitamin-kan-forklare-hvorfor-sjofuglbestandene-stuper-1.14218620

Det fikk meg igjen til å tenke på at det er også andre dyr jeg savner i naturen. Denne sommeren har jeg observert langt færre blomsterfluer, – dere vet disse små fluene som kan stå stille i luften som et helikopter og som