Hunder kan hjelpe barn å unngå astma

Hunder kan hjelpe barn å bli kvitta astma

Småbarn som har en hund i hjemmet har mindre sannsynlighet for å utvikle astma, har en svensk studie funnet ut.

Eksponering for hund i første leveår var knyttet til en 13 % lavere risiko for utvikling av astma senere i barndommen, blant de 650.000 barna forfatterne fulgte.

Disse funnene støtter tanken om at kjæledyr kan styrke immunforsvaret og forebygge allergi. Det er imidlertid fortsatt behov for ytterligere bevis, da tidligere studier har funnet motstridende resultater.

Studien Les mer