Høstmakro_2

Link til originalpost


Enda mer farge i høstmørket.
FNs klimapanel har nettopp lagt frem en rapport som sier at i løpet av det neste tiåret må drastiske systemendringer til for å holde den globale oppvarmingen under 1,5 grader.

Dersom den globale oppvarmingen blir på 2 grader vil risiko for tap og utryddelse av insekter og dyr øke betydelig.