Hodejeger eller telefonselger?

Jeg nevner i en rekke tekster og foredrag og stort sett over alt hvor jeg ferdes hvor jeg kan snakke om de tingene som jeg liker å snakke om at jeg oppfatter svært mange selskaper i bemanningsbransjen som en gjeng med annonseselgere. De kopierer gamle stillingsbeskrivelser og legger på noen rader etter sitt eget forgodtbefinnende […] Les mer