Hjemmeundervisning – mangel på kunnskap og opplysning