Hjemme fra Danmark og ingen fare for fødsel på turen