Hjelp jeg har ikke penger til julegavene

Link til originalpost

Dette er marerittet for alle arbeidsledige.  Pengene som en får i arbeidsledighetstrygd er langt lavere enn hva man har vært vant til når man var vanlig lønnsmottaker.  Pengene strekker knapt til de faste utgiftene og slettes ikke til alle de julegavene man ønsker å kjøpe.  Hvordan skal dette løses?   Obs, la deg ikke lokke […]