Heroringvinge – Coenonympha hero

Link til originalpost

Norsk: Heroringvinge   Latin:  Coenonympha hero   English: Scarce Heath 

En relativt liten ringvinge, vingespennet varierer mellom 2,5 og 3,5 cm.  Den sitter alltid med vingene slått sammen. Derfor er det vanskelig å få bilde av oversiden, som er rødbrun og med synlige ringer i ytterkant.

Den er på vingene i juni og juli.  Larvene lever på gress.

Heroringvingen finnes bare noen få steder i Skandinavia, og ellers spredte bestander