Her er skøyteisen sikker

Link til originalpost

Her finner du oversikt over hvor skøyteisen er sikker i Stavanger og Sandnes. Når er isen trygg?

Isen må være minimum 13 cm, og av god kvalitet, før kommunen åpner for ferdsel for folk på isen. Følg med på deres hjemmesider (Stavanger Kommune & Sandnes Kommune) og skilt rundt vannene.

Til deg som vil ut på isen

Vann med sikker is kan ha usikre