Hellig arbeid og bullshit-jobber

Link til originalpost

Jeg fortsetter å skrive om arbeidslivet, jeg vil først anbefale to artikler, den ene har den talende tittelen Når arbeidet blir gud, og den andre Frykten for den tomme arbeidsplassen. Begge omhandler det økende antallet bullshit- jobber, eller tullejobber om man vil.

Jeg sakser et avsnitt fra den først nevnte artikkelen: Mange vil svare, uten mye hokuspokus, at verdifullt arbeid bør dekke et reelt behov, eller