Havner vi på Rødlista?

Individer som kan formere seg
tilhører samme art. Det finnes nesten ti millioner arter på jorda.
Mange av disse er under sterkt press og står i fare for å bli
utryddet for alltid slik mange allerede har blitt, særlig de siste
hundre år.

Den internasjonale
naturvernunionen, IUCN, jobber kontinuerlig med å oppdatere den
globale Rødlista over truede arter som i dag har passert hundre
tusen.

Klodens “livsbarometer» peker i
en uhyggelig retning, livet utryddes gradvis for hver dag på
planeten vår.

Gjennom millioner Les mer