Har du sett?

Link til originalpost


Plukker du opp et løvblad fra marken kan det se ganske så vissent og kjedelig ut, men dersom du holder det opp mot sollyset får man frem fargespillet i høstens fargepalett.

Jeg plukket med meg et knippe med forskjellige blad og fotograferte disse inne med en sort ringperm som bakgrunn og med sollyset skinnende gjennom bladene.

For å få til maks skarphet benyttet jeg bildestabling eller såkalt