Happy Birthday in Heaven – 30 års dagen du aldri fikk oppleve.