Han sa opp jobben for å hjelpe ungdom i å mestre villmarken og livet