Guros Vektreise | Oppdatering nesten 9 mnd etter operasjon