Guros Vektreise | Oppdatering nesten 9 mnd etter operasjon

Nå er det veldig lenge siden jeg har skrevet en slik oppdatering som dette, men jeg ville vente til det var litt mer å fortelle om.
Forrig gang jeg hadde en oppdatering var da det var 6 måneder siden operasjonen. Nå har det gått nesten tre måneder til og det et jo kanskje ikke så veldig mye som har forandret seg.

Jeg har nå gått ned 42 kg til sammen. Det er bare 5 kg mer enn Les mer