Grunnloven besøker Solberg-regimet

Link til originalpost


Hadde tenkt å legge ut et sommermotiv på bloggen, men kom fram til at politisk satire var mer berettiget i dagens situasjon.

Tross alt lever vi på femte året under det nyliberalistiske Solberg-regimet. Et regime som så langt har tilgodesett landets styrtrike med skattelette, og undergravd demokratiet gjennom stadige overføringer av makt til EU, bør vel ha et maleri? Ikke minst fordi dette regimet samtidig har