Grunner til å føre et personlig regnskap

Link til originalpost

Det å føre et personlig regnskap kan være en av de viktigste nøklene til å lykkes med å administrere pengene dine på hjemmebane. Det finnes mange gode grunner til at man burde føre et privat regnskap på lik linje som man gjør i en bedrift. I en bedrift lages det ofte et balanseregnskap der man til enhver tid følger opp et budsjett hvor man har