Grasrotmidler til å skape livskvalitet

Link til originalpost

Grasrotmidlene kan skape så mye mer enn sportstilbud. For meg som er en del av Fiskum Sanitetsforening betyr det blandt annet kjærkomne inntekter vi kan bruke til innsatsen vår for bygda. Og pr i dag er det 19 støttespillere.

Vi bruker grasrotmidler for å fremme livskvalitet

Jeg tror ikke jeg tar munnen for full når jeg sier at grasrotmidler som kommer til oss fremmer livskvalitet.