Gloria Lysestake – Klong Gloria Lys i Messing og Sølv

Link til originalpost

Gloria lysestake har fått navnet etter englenes glorie. Den lysende runde sirkelen som kunstnere gjennom århundrer har benyttet for å vise noens hellighet. Gloria lysestake er formet med en stor sirkel rundt lyset, nettopp for å skape denne glorien. Lyset i lysestaken lyser opp glorien, samtidig som glorien er med på å skape en ramme […]