Give away! Skynd deg! – Hurry!

Link til originalpost


Hei!

Nå er det snart trekning i pågåande give away som du finner her
Meld deg på snarest! Trekning 1. desember!

Hi!

It’s nearly time for pulling a winner in ongoing give away that you find here 
Sign on asap! I will pull a winner desember frist!

Høre jeg fra snart fra deg? – Do I hear from you soon?
Lissie