Frivillig folkehelsearbeid – riktig retning

Link til originalpost

Frivillig folkehelsearbeid står i sentrum i dag fordi det gir meg riktig retning og mening i livet.

Folkehelsearbeid – både kommunalt og i det frivillige.

Folkehelsearbeidet i kommunal sektor er det som står først på arenaen. Og ettersom jeg har formiddagen fri i dag, er det ekstra hyggelig å kunne bruke tida til noe meningsfullt.

Derfor har jeg meldt meg til frivillig innsats på Helsekafeen til Aktiv Eiker